Regulacje międzynarodowych organizacji płatniczych

Zapoznaj się z regulaminami dostawców usług płatniczych, poznaj obowiązujące stawki oraz wymogi, jakie musi spełnić serwis.

Regulacje MOP

Stawki opłat

Opłata intercharge

MASTERCARD
Zakładka: Wewnątrzkrajowe Opłaty Intercharge PL
Dowiedz się więcej

Opłata systemowa

MASTERCARD
Zakładka: Opłaty Agentów Rozliczeniowych PL
Dowiedz się więcej

Rozwiązania portfelowe