Czy faktura, którą otrzymałem jest opłacona?

13/07/2021
Udostępnij:

Na fakturze widnieje odpowiednia adnotacja: faktura opłacona (PRE) lub faktura nieopłacona (POST).

Przykład faktury opłaconej:

Przykład faktury nieopłaconej: