Czy zgromadzone na saldzie środki podlegają jakimś dodatkowym opłatom?

30/09/2021
Udostępnij:

Przechowywanie środków na saldzie nie wiąże się z żadną opłatą. Natomiast czasami zdarza się, że podczas wypłaty środków na rachunek bankowy potrącana jest opłata za transakcję. To czy taka opłata będzie mieć miejsce podlega indywidualnym ustaleniom.