Czego dotyczy unijna dyrektywa PSD2?

10/08/2021
Udostępnij:

PSD2 (ang. Payment Services Directive) to dyrektywa unijna dotycząca usług płatniczych, w tym płatności elektronicznych. Zawarte w niej regulacje zostały wprowadzone do polskiego porządku prawnego na mocy nowelizacja ustawy o usługach płatniczych. Celem PSD2 jest stworzenie jednolitego rynku płatności na terenie Unii Europejskiej, podniesienie bezpieczeństwa transakcji oraz umożliwienie powszechnego korzystania z tzw. "otwartej bankowości" (Open Banking).

Termin "otwarta bankowość" odnosi się do usług płatniczych, które na mocy dyrektywy PSD2 mogą świadczyć wyłącznie certyfikowani dostawcy usług płatniczych – zarówno banki, jak i inne instytucje płatnicze (tzw. TTP – Third Party Providers). Blue Media S.A. ma status TTP.