Jakie dane można weryfikować?

10/08/2021
Udostępnij:

Zakres weryfikowanych danych jest szczegółowo opisany w dokumentacji (którą znajdziesz tutaj) i różni się w zależności od tego, z której usługi weryfikacyjnej skorzystasz.

W przypadku weryfikacji z użyciem bankowości internetowej AIS, zweryfikować możemy:

  • historię transakcji,
  • wysokość wpływów i wydatków (wraz z podziałem na kategorie).

W wykorzystaniem fotoweryfikacji możemy:

  • zweryfikować możemy wszystkie dane znajdujące się na dowodzie tożsamości (wraz ze zdjęciem);
  • potwierdzić, że klientem jest osoba a nie np, bot;
  • oraz dokonać weryfikacji biometrycznej.

Za pomocą przelewu weryfikacyjnego możemy potwierdzić:

  • imię i nazwisko
  • adres (ulicę, nr, kod pocztowy, miasto)
  • numer rachunku bankowego
Dana AIS Przelew weryfikacyjny Fotoweryfikacja
imię
nazwisko
ulica
numer domu
numer klatki schodowej
numer mieszkania
kod pocztowy
miasto
numer rachunku
numer dowodu osobistego
miejsce urodzenia
data ważności dowodu osobistego
numer PESEL
obywatelstwo
płeć