Jakie są możliwe statusy weryfikacji?

10/08/2021
Udostępnij:

Wyróżniamy trzy statusy weryfikacji:

  • DONE – weryfikacja przebiegła prawidłowo, potrzebne dane zostały pobrane i przesłane do firmy zlecającej weryfikację;
  • ERROR – wystąpił błąd (np. błąd połączenia z bankiem, błędna autoryzacja klienta w banku, błąd techniczny po stronie Blue Media), który uniemożliwił przeprowadzenie weryfikacji;
  • ABANDONED – klient porzucił proces i nie dokończył weryfikacji, przez co nie udało się pobrać potrzebnych danych.