W jaki sposób są porównywane dane?

23/08/2021
Udostępnij:

Porównanie danych zadeklarowanych przez klienta z danymi, jakie uzyskaliśmy o nim w trakcie procesu weryfikacji jest krytycznym i kluczowym krokiem. Sposób porównania jest możliwy do personalizacji. Możemy podchodzić do porównania restrykcyjnie i nie tolerować żadnych literówek (nawet w zakresie polskich znaków) lub pozwalać na większą swobodę.

Oferujemy dwie ścieżki porównawcze.

 1. Ścieżkę standardowych trybów – gdzie system korzysta z kilkunastu predefiniowanych trybów porównań, które określają jakie pola ze zbioru danych użytkownika mają być porównane.

  Najczęściej używane tryby to NAME_ONLY (porównuje tylko imię i nazwisko), NAME_AND_ADDRESS_ONLY (porównuje imię, nazwisko i każde pole w adresie).

  W ścieżce trybów standardowych mechanizm dokonuje porównywania danych normalizując wszystkie słowa: ignoruje wielkość liter i pomija znaczenie znaków diakrytycznych.

 2. Ścieżkę trybów indywidualnych – gdzie masz możliwość dopasować sposób porównywania pól do swoich potrzeb. Zarówno lista pól, jak i metodyka porównawcza mogą być profilowane.

  Możliwe do określenia parametry porównywania to:
  • lista pól – np. imię, nazwisko, numer klatki schodowej;
  • tolerancja – determinuje czy wartości „Jan” i „Jan Piotr” w procesie porównania to wynik pozytywny, częściowo pozytywny, czy negatywny;
  • wrażliwość na wielkość znaków;
  • wrażliwość na występowanie znaków diakrytycznych;
  • procesowanie prefiksów ulic – określa czy w procesie porównania nazw ulic mamy oczyszczać pola z prefiksów typu „ul.”, „płk”, „abp”, itp.;
  • dopuszczalna pomyłka w słowie – określana na bazie odległości Levensteina dla słów o ustalonej minimalnej długości.