Gdzie użytkownik może złożyć reklamację?

30/09/2021
Udostępnij:

Proces reklamacji zależy od typu problemu oraz od usługi, z którą jest związana. Jeżeli reklamacja dotyczy np. samej usługi weryfikacji AIS lub jej przebiegu, wówczas klient może się skontaktować z zespołem Blue Media. Jeśli chodzi np. ocenę zdolności kredytowej, wtedy klienta powinien się skontaktować bezpośrednio z firmą, która zlecała weryfikację.

W przypadku usługi przelewu weryfikacyjnego oraz fotoweryfikacji Blue Media nie może udzielić klientowi żadnych informacji.