Jakie są możliwe reakcje systemu na zachowania użytkownika?

25/08/2021
Udostępnij:
Akcja Reakcja
Użytkownik wchodzi w link usługi > trafia na ekran logowania do banku > rezygnuje z dalszego procedowania > klika w systemową strzałkę cofnięcia na poprzednią stronę Użytkownik trafi z powrotem na ekran z listą banków (paywall) lub na stronę partnera – jest to zależne od modelu wdrożenia (standard lub white-label).
Użytkownik wchodzi w link usługi > trafia na ekran logowania do banku > ma problem z zalogowaniem się do banku (np. zapomina loginu lub hasła i mija czas przeznaczony na zalogowanie się) Weryfikacja zostanie anulowana
Użytkownik z powodzeniem zaloguje się do banku > trafi na ekran wyboru rachunków bankowych > rezygnuje z dalszego procedowania > klika w systemową strzałkę cofnięcia na poprzednią stronę Użytkownik trafi z powrotem na ekran z listą banków (paywall) lub na stronę partnera – jest to zależne od modelu wdrożenia (standard lub white-label).
Użytkownik z powodzeniem zaloguje się do banku > wybierze rachunek bankowy > nie dokona autoryzacji lub ta się nie powiedzie > rezygnuje z dalszego procedowania > klika w systemową strzałkę cofnięcia na poprzednią stronę Użytkownik trafi z powrotem na ekran z listą banków (paywall) lub na stronę partnera – jest to zależne od modelu wdrożenia (standard lub white-label).
Użytkownik z powodzeniem zaloguje się do banku > wybierze rachunek bankowy > nie dokona autoryzacji lub ta się nie powiedzie > nie podejmuje kolejnych kroków Użytkownik zostanie wylogowany z bankowości internetowej i najprawdopodobniej trafi na stronę główną swojego banku.