alt text Plugin Magento 1.x

Instrukcja instalacji:

  1. Pobierz najnowszą wersję

  2. Wszystkie pliki należy wypakować do głównego katalogu sklepu

  3. Następnie podstępować zgodnie z instrukcją PDF


Aktualana wersja pluginu jest kompatybilna z Magento w wersji 1.9.2.4