Sylius BlueMedia Payments Plugin

Repozytorium zawiera kod oficjalnego rozszerzenia Blue Media S.A. umożliwiającego integrację ecommerce opartych o rozwiązanie Sylius.

Spis treści

Wymagania

  • PHP w wersji 7.3 lub nowszej.
  • Sylius w wersji 1.7.4 lub nowszej.

Instalacja

Wykonaj polecenie:

composer require bluepayment-plugin/sylius-plugin

W config/routes.yaml dodaj wpis:

bluemedia_sylius_bluepayment_payment:
    resource: "@BluemediaSyliusBluepaymentPlugin/Resources/config/payment_routing.yml"
    prefix: /bluepayment

Wykonaj polecenia:

mkdir -p templates/bundles/SyliusAdminBundle/

cp -R vendor/bluepayment-plugin/sylius-plugin/src/Resources/views/* templates/bundles/

Konfiguracja

Aktualna instrukcja konfiguracji rozszerzenia znajduje się w katalogu docs repozytorium.