Marketplace

Rozwiązanie płatnicze działające w ramach systemu Płatności Online Blue Media, umożliwiające obsługę platformy sprzedażowej z produktami i usługami kontrahentów.

Komu rekomendujemy Marketplace?

To model, który zalecamy właścicielom platform e-commerce, na których można jednocześnie kupować produkty i usługi od różnych sprzedawców.

Co wyróżnia usługę Marketplace?

Płatności online dla Marketplace wyróżniają przede wszystkim zaawansowane modele rozliczeń Transakcji oraz Transakcji Rozliczeniowych, które pozwalają na realizację płatności bezpośrednio od klienta do kontrahenta – z jednoczesnym uwzględnieniem zawartości koszyka.

W usłudze są dostępne tzw. płatności koszykowe, które pozwalają w jednej transakcji opłacić produkty pochodzące od kilku różnych sprzedawców.

W jaki sposób można zacząć korzystać z usługi?

Ważne: W ramach platformy marketplace powinien zostać umieszczony przycisk rejestracji, którego kliknięcie będzie powodować odpytanie Blue Media o link do rejestracji, a następnie przekierowanie do formularza rejestracji.

Po dokonaniu rejestracji następuje utworzenie i przypisanie balance pointu (punktu rozliczeń – zazwyczaj reprezentującego sprzedawcę) do danego serwisu. Jego aktywacja następuje po przeprowadzeniu pozytywnej weryfikacji. Dzięki BP możliwe jest realizowanie tzw. transakcji koszykowych, czyli opłacenia kilku produktów od różnych sprzedawców jednocześnie. Wszystkie szczegóły dotyczące balance pointów są dostępne w panelu administracyjnym.

Dostępne modele rozliczeń

W przypadku Płatności Online Blue Media obowiązującym modelem rozliczeń jest D+1, co znaczy, że środki są wypłacane na rachunek bankowy sprzedawcy następnego dnia roboczego lub za pomocą wypłat na żądanie – poprzez komunikat techniczny ze wskazaniem kwoty przelewu (metoda balancePayoff).

Fakturowanie

Oferujemy trzy modele fakturowania.

Jedna faktura dla marketplace za wszystkie prowizje za przyjmowanie płatności – brak ograniczeń na stawki oraz konieczności pilnowania cennika w regulaminie.

Wiele faktur dla sprzedawców za przyjmowanie płatności. Warunki: prowizje muszę być określone w regulaminie oraz mogą być wyłącznie procentowe.

Wiele faktur dla sprzedawców i jedna faktura dla marketplace (jeżeli marketplace występuje również w roli sprzedawcy na swojej platformie).

  • Blue Media wystawia sprzedawcom faktury za prowizje za przyjmowanie płatności. Warunki: prowizje muszę być określone w regulaminie oraz mogą być wyłącznie procentowe.
  • Blue Media wystawia marketplace fakturę za prowizję za przyjmowanie płatności, o ile marketplace występuje w roli

Dla partnerów i developerów