Instrukcja modułu BluePayment dla platformy Shopware

Podstawowe informacje

BluePayment to moduł płatności umożliwiający realizację transakcji bezgotówkowych w sklepie opartym na platformie Shopware. Jeżeli jeszcze nie masz wtyczki, możesz ją pobrać tutaj.

Wymagania

 • Shopware 6

Instalacja modułu

 1. Pobierz i zainstaluj najnowszą wersję wtyczki. Żeby to zrobić – rozpakuj kod wtyczki do katalogu /custom/plugins

Rozpakuj kod wtyczki

 1. Z linii komend (będąc w katalogu głównym projektu) odśwież listę pluginów: bin/console plugin:refresh

 2. Sprawdź czy plugin pojawił się poprawnie na liście: bin/console plugin:list

Plugin pojawił się poprawnie na liście

Aktywacja

Aktywuj wtyczkę wpisując polecenie: bin/console plugin:install --activate --clearCache BluePayment

Konfiguracja

Konfiguracja podstawowych pól wtyczki

 1. Zaloguj się do panelu administracyjnego i wybierz z bocznego menu Blue Media Settings

Settings

 1. Uzupełnij wszystkie pola w formularzu

Formularz

 • Service ID – ma wartość liczbową i jest unikalny dla każdego sklepu (otrzymasz go od Blue Media).
 • Shared Key (klucz współdzielony) – unikalny klucz przypisany do danego sklepu (otrzymasz go od Blue Media).
 • Transaction Life Hours – możesz podać dowolną cyfrę od 0 wzwyż.
 • Test Most Enabled (tryb testowy) – wybierając YES aktywujesz tryb testowy płatności; po zakończonych testach – wybierz NO, żeby aktywować tryb produkcyjny i móc przyjmować płatności.
 • Dodatkowo możesz wybrać również automatyczny status zamówienia dla płatności oczekującej oraz zakończonej.

Automatyczny status zamówienia dla płatności oczekującej oraz zakończonej

 • Adres powrotu do płatności: blue-payment/finalize-transaction
 • Adresu, na który jest wysyłany ITN: adres_sklep/blue-payment/status
 1. Dodaj Blue Media do listy dostępnych form płatności dla danego kanału sprzedaży (tutaj: Storefront)

Storefront

💡 Ważne, żeby kod waluty w sklepie (np. PLN) był taki sam jak kod waluty na koncie Blue Media.

 1. Po zapisaniu zmian płatności będą już dostępne w Twoim sklepie.

Zapisanie zmian

Dodanie bramek na checkoucie

 1. Wejdź do zakładki Blue Media Gateway list i kliknij Reload gateways

Gateway

 1. Wybrane bramki powinny być już dostępne w procesie zamawiania.

Change payments

Konfiguracja bramek

 1. Pola stałe – pobierane z serwisu Blue Media – nie możesz ich edytować z poziomu panelu Shopware:
 • Gateway status – informuje o tym, czy bramka płatności jest aktywna
 • Currency – informuje o walutach obsługiwanych przez bramkę
 • Gateway ID – numer identyfikacyjny bramki
 • Bank name – nazwa banku
 • Gateway type – typ bramki
 • Gateway logo URL – domyślne logo dla bramki
 1. Pola możliwe do edycji:
 • Gateway name – nazwa bramki wyświetlana w procesie zamawiania
 • Gateway description – opis bramki wyświetlany w procesie zamawiania
 • Use own logo – zaznacz tę opcję, jeżeli chcesz wgrać własne logo, które zastąpi domyślne logo bramki
 • Force gateway disable –zaznacz tę opcję, jeżeli chcesz wyłączyć wyświetlanie bramki w procesie zamawiania
 • Is separated method – zaznacz tę opcję, jeżeli chcesz dodać nową opcję płatności obsługującej tylko tę bramkę

Wydzielenie bramki jako osobnej metody płatności

 1. Zaznacz opcję Is separated method podczas edycji bramki i zapisz zmiany klikając Save. Wówczas automatycznie utworzy się nowa opcja płatności o takiej samej nazwie jak aktualnie edytowana bramka.

Żeby przejść do opcji płatności wybierz Settings Payment z rozwijanego menu Blue Media i kliknij Payment list.

Payment list

 1. Analogicznie do instalacji wtyczki – dodaj płatność do dostępnych form płatności dla danego kanału sprzedaży (tutaj: Storefront).

Dodawanie płatności do dostępnych form dla danego kanału sprzedaży

 1. Bramka powinna być już dostępna jako osobna metoda płatności w procesie zamawiania.

Bramka dostępna

Informacje dodatkowe

 1. Podczas edycji bramki, która jest osobną metodą płatności, nazwa i własne logo są aktualizowane w przypisanej metodzie płatności.

 2. W przypadku wyłączenia bramki, która jest osobną metodą płatności, przypisana metoda jest usuwana jeżeli nie była użyta w żadnym zamówieniu. W przeciwnym wypadku jest wyłączana i staje się niewidoczna na procesie zamawiania.

 3. Bramki dostępne w metodach płatności, można dowolnie konfigurować tak jak pozostałe płatności. Włączając w to opcje: ustawiania kolejności, domyślnej formy płatności oraz Availability rule, która pozwala na własne ustawienia warunków pokazywania danej metody. Przykładowo dla zamówień o wartości powyżej 100 PLN lub wybranych krajów.

 4. Do prawidłowego działania wtyczka potrzebuje poprawnej konfiguracji dla Scheduled Tasks:

https://docs.shopware.com/en/shopware-platform-dev-en/references-internals/core/module/tasks

Aktualizacja

Zaktualizuj wtyczkę wpisując polecenie: bin/console plugin:update --clearCache BluePayment

Aktualizacja