Moduł BluePayment dla platformy Shopware 6

Podstawowe informacje

BluePayment to moduł płatności umożliwiający realizację transakcji bezgotówkowych w sklepie opartym na platformie Shopware. Jeżeli jeszcze nie masz wtyczki, możesz ją pobrać tutaj.

Wymagania

 • Sklep oparty na Shopware 6 (6.4.5.0 lub wyższa)
 • Wersja PHP zgodna z wymaganiami danej wersji Shopware

Dziennik zmian (changelog)

Dostępny tutaj.

Instalacja

 1. Pobierz paczkę .zip.

 2. Załóż konto w serwisie PayBM podając swoje dane firmowe.

 3. Zaloguj się do swojego panelu administracyjnego Shopware.

 4. W panelu administracyjnym przejdź do Extensions > My extensions (Rozszerzenia > Moje rozszerzenia).

  moje rozszerzenia

 5. Naciśnij Upload extension (Prześlij rozszerzenie).

  prześlij rozszerzenie

 6. Wybierz pobraną paczkę .zip. Strona zostanie odświeżona automatycznie.

 7. Paczka będzie widoczna na liście rozszerzeń.

  zainstaluj aplikację

 8. Naciśnij Install app (Zainstaluj aplikację). Po zainstalowaniu strona zostanie odświeżona automatycznie.

 9. Przejdź do aktywacji.

Aktywacja

 1. Naciśnij przełącznik po lewej stronie.

  aktywacja

 2. Po zainstalowaniu strona zostanie odświeżona automatycznie. Przejdź do konfiguracji.

Aktualizacja

 1. Pobierz paczkę .zip z nową wersją modułu.

 2. Zaloguj się do swojego panelu administracyjnego Shopware.

 3. W panelu administracyjnym przejdź do Extensions > My extensions (Rozszerzenia > Moje rozszerzenia).

 4. Naciśnij Upload extension (Prześlij rozszerzenie).

 5. Wybierz pobraną paczkę .zip. Strona zostanie odświeżona automatycznie.

 6. Paczka będzie widoczna na liście rozszerzeń.

  aktualizacja

 7. Naciśnij Update (Aktualizacja). Po zainstalowaniu strona zostanie odświeżona automatycznie.

 8. Przejdź do aktywacji.

Konfiguracja

Aby umożliwić klientom sklepu korzystanie z płatności Blue Media, należy połączyć moduł ze środowiskiem Blue Media oraz podpiąć metodę płatności do danego kanału sprzedaży.

Wtyczka Blue Media Payment

 1. Wejdź w Extensions > My extensions (Rozszerzenia > Moje rozszerzenia).

 2. Naciśnij 3 kropki ... przy wtyczce Blue Media, a następnie Configuration (konfiguracja).

  konfiguracja

 3. Wybierz kanał sprzedaży (Sales Channel), na którym chcesz aktywować integrację. Możesz także wybrać wszystkie kanały (All Sales Channels/Wszystkie kanały sprzedaży).

 4. Wypełnij pola konfiguracyjne:

  • Enable integration/Włącz integrację (domyślnie: disabled/wyłączone) - włącza integrację z Blue Media na wybranym kanale sprzedaży

  • Test mode/Tryb testowy (domyślnie: enabled/włączone) - przełącznik między integracją produkcyjną a testową

  • Blue Media Gateway address/Adres bramki Blue Media (domyślnie: https://pay.bm.pl/) - produkcyjny adres URL bramki Blue Media

  • Blue Media test gateway address/Adres bramki testowej Blue Media (domyślnie: https://pay-accept.bm.pl/) - testowy adres URL bramki Blue Media (używany tylko, gdy Test mode/Tryb testowy jest włączony)

  • Service ID/Identyfikator serwisu - numeryczny identyfikator (otrzymasz go od Blue Media)

  • Shared Key/Klucz konfiguracyjny (hash) - unikalny klucz przypisany do danego sklepu (otrzymasz go od Blue Media)

  • Hash function mechanism/Mechanizm funkcji skrótu (domyślnie: SHA256) - metoda szyfrowania hash używana przez Blue Media (musi być taka sama jak po stronie Blue Media w panelu Konfiguracja Hasha)

  • Verify Credentials Button/Zweryfikuj poświadczenia - pozwala na weryfikację powyższej konfiguracji przed zapisem (ignoruje ustawienie Enable integration/Włącz integrację)

  • Process Order Status on Transaction Capture/Przetwarzaj status zamówienia podczas przechwytywania transkacji - po włączeniu status zamówienia w Shopware będzie zmieniany na In progress, gdy transakcja zostanie zatwierdzona przez Blue Media

Metoda płatności

Metoda płatności Blue Media tworzona jest w momencie instalacji modułu. Aby aktywować metodę płatności w sklepie, należy przypisać ją w ustawieniach danego kanału sprzedaży.

Metoda płatności Blue Media jest aktywowana i deaktywowana równolegle z całym modułem. Można ją jednak deaktywować również ręcznie w panelu administracyjnym (Settings > Payment methods).

Przed przystąpieniem do konfiguracji kanału sprzedaży upewnij się, że moduł i metoda płatności są aktywne.

 1. Aby umożliwić klientom kanału sprzedaży korzystanie z płatności Blue Media, przejdź do ustawień kanału sprzedaży.

  kanały sprzedaży

 2. W polu Payment methods (Metody płatności) dodaj metodę płatności Blue Media Payment.

  kanał sprzedaży - metody płatności

 3. Zapisz zmiany naciskając przycisk Save (Zapisz) na górze ekranu.

 4. Metoda płatności jest widoczna w checkoucie:

  checkout

Dodatkowe informacje

Podczas instalacji moduł:

 • tworzy metodę płatności Blue Media (pay-by-link)
 • tworzy walutę PLN, jeśli takowa nie istnieje w systemie
 • tworzy regułę dla metody płatności (obsługa tylko waluty PLN)