Instrukcja modułu „BluePayment” dla platformy Magento 2

Podstawowe informacje

Moduł płatności umożliwiający realizację transakcji bezgotówkowych w sklepie Magento.

Główne funkcje

 • Obsługa wielu sklepów.
 • Obsługa zakupów bez rejestracji.
 • Obsługa dwóch trybów działania (dla każdego z poniższych trybów wymagane są̨ osobne dane kont, które należy uzyskać́ od Blue Media S.A.):
  • testowy,
  • produkcyjny.
 • Realizacja dwóch sposobów wyświetlenia form płatności w sklepie:
  • Na stronie Blue Media – widok klasyczny lub spersonalizowany (po uzgodnieniu z Blue Media),
  • Na stronie sklepu – zintegrowany, Klient przenoszony jest od razu do banku lub na stronę płatności kartą.

Wymagania

 • Wersja Magento: 2.3.0 – 2.4.1.
 • Wersja PHP zgodna z wymaganiami względem danej wersji sklepu.

Opis zmian

Wersja 2.14.6

 • Poprawiono wybór kanału płatności.

Wersja 2.14.5

 • Poprawiono walidację wybranego kanału płatności.

Wersja 2.14.4

 • Dodano scroll do komunikatu błędu, gdy użytkownik nie wybierze kanału płatności.

Wersja 2.14.3

 • Poprawiono inicjalizację płatności Google Pay (kwota netto/brutto).
 • Poprawiono zależności composer.json

Wersja 2.14.2

 • Zmieniono kwoty dla "Smartney – Kup teraz, zapłać później" - z przedziału 100 zł - 2000 zł na 100 zł - 2500 zł.
 • Dodanie parametru "Language" do rozpoczęcia transakcji - zgodnego z językiem sklepu danego zamówienia.

Wersja 2.14.1

 • Zmieniono kwoty dla "Smartney – Kup teraz, zapłać później" - z przedziału 200 zł - 1500 zł na 100 zł - 2000 zł.

Wersja 2.14.0

 • Dodano opcję „Pokaż kanały płatności w sklepie” – domyślnie włączona.
 • Poprawiono opcję „Czas ważności płatności”

Wersja 2.13.7

 • Poprawienie zachowania modułu przy wyłączonym Google Pay.

Wersja 2.13.6

 • Odblokowanie Google Pay dla wszystkich walut.

Wersja 2.13.5

 • Poprawiono składanie zamówienia – metoda order zamiast authorize.
 • Poprawiono db_schema.
 • Zaktualizowano Content Security Policy.
 • Zaktualizowano composer.json.

Wersja 2.13.4

 • Poprawiono składanie zamówienia – metoda order zamiast authorize.

Wersja 2.13.3

 • Poprawiono moduł konfiguracji kanałów płatności.
 • Poprawiono synchronizację kanałów dla wielu witryn.
 • Wyłączono klikalny overlay dla BLIK 0 i Google Pay.

Wersja 2.13.2

 • Poprawiono wyświetlanie niestandardowego logo BLIKa 0.

Wersja 2.13.1

 • Poprawiono niestandardowe walidatory (additional-validators) w placeOrder.

Wersja 2.13.0

 • Dodano Smartney – Kup teraz, zapłać później.

Wersja 2.12.0

 • Dodano zwroty on-line poprzez Faktury korygujące (Credit Memo).

Wersja 2.11.0

 • Dodano stronę oczekiwania na przekierowanie do płatności.

Wersja 2.10.0

 • Dodano opcję wysłania linku do płatności dla zamówień utworzonych z poziomu panelu administracyjnego.
 • Wyłączono niepotrzebne zapytania do pay.google.com.
 • Dodano tekst informacyjny przy kanale Apple Pay.
 • Zmieniono ścieżki tworzenia logów na var/log/BlueMedia/Bluemedia-[data].log
 • Dodano informację o metodzie płatności do tabeli listy zamówień w panelu administracyjnym.
 • Dodano zmienną payment_channel zawierającej nazwę kanału płatności do szablonów maila.

Wersja 2.9.0

 • Dodano Rozwijalną listę kanałów.
 • Ukryto nazwę kanału płatności na kroku płatności.

Wersja 2.8.2

 • Zmiany w module zwrotów.
 • Dodano obsługę walut: RON, HUF, BGN, UAH.
 • Zaktualizowano instrukcji dot. zwrotów.
 • Zmiany na stronie powrotu z płatności.

Wersja 2.8.1

 • Dostosowanie wersji do Magento Marketplace.

Wersja 2.8.0

 • Dostosowanie wersji do Magento Marketplace.

Wersja 2.7.7

 • Poprawiono błąd, który czasem powodował niewyświetlenie okna BLIK 0 po wpisaniu kodu.

Wersja 2.7.6

 • Dodano obsługę waluty CZK.

Wersja 2.7.5

 • Wyświetlanie wszystkich dostępnych statusów w konfiguracji modułu.

Wersja 2.7.4

 • Dostosowanie do Google Pay API 2.0.
 • Uproszczenie konfiguracji Google Pay.

Wersja 2.7.3

 • Zmiany w mechanizmie sortowania.
 • Poprawka dot. braku przekierowania na płatność BM.

Wersja 2.7.2

 • Dostosowano do wymagań Marketplace Magento.
 • Uwaga, z tą wersją zmieniła się struktura pliku .zip oraz komenda do instalacji i aktualizacji!

Wersja 2.7.1

 • Dodano wsparcie dla Magento 2.3.1

Wersja 2.7.0

 • Dodano płatności automatyczne

Wersja 2.6.0

 • Dodano wsparcie dla Magento 2.3.0
 • Dodano bezpośrednią płatność przez Google Pay.

Wersja 2.4.0

 • Dodano obsługę walut: GBP, EUR, USD.

Wersja 2.3.0

 • Dodano obsługę zwrotów.

Instalacja

Poprzez composera

 1. Wykonać komendę:
  composer require bluepayment-plugin/module-bluepayment
  
 2. Przejść do aktywacji modułu

Poprzez paczkę .zip

 1. Pobrać najnowszą wersję modułu ze strony http://s.bm.pl/wtyczki.
 2. Wgrać plik .zip do katalogu głównego Magento.
 3. Będąc w katalogu głównym Magento, wykonać komendę:
  unzip -o -d app/code/BlueMedia/BluePayment bm-bluepayment-*.zip && rm bm-bluepayment-*.zip
  
 4. Przejść do aktywacji modułu.

Aktywacja modułu

Aktywacja poprzez Panel Administracyjny

 1. Zalogować się do panelu administracyjnego.
 2. Zalogować się do panelu administracyjnego Magento.
 3. Z menu głównego wybrać System -> Web Setup Wizard. System poprosi o ponowne zalogowanie się.
 4. Przejść do Component Manager, na liście znaleźć moduł BlueMedia/BluePayment, kliknąć Select i następnie Enable.
 5. Kliknąć Start Readiness Check. Zostanie wykonana weryfikacja zależności. Następnie kliknąć Next.
 6. (opcjonalne) Utworzyć kopię zapasową, zaznaczając wszystkie opcje i klikając Create Backup.
 7. Po utworzeniu Backupu lub odznaczeniu opcji, przejść dalej klikając Next.
 8. Kliknąć Enable. Sklep zostanie wyłączony na czas aktywacji modułu.
 9. Aktywacja modułu może potrwać kilka minut. Po poprawnej aktywacji pojawi się komunikat

Aktywacja poprzez linię poleceń

 1. Będąc w katalogu głównym Magento, wykonać polecenia:
  • 
   
  • 
   
  • 
   
  • 
   
 2. Moduł został aktywowany. Można przejść do Konfiguracji.

Konfiguracja

Dostępna jest po zalogowaniu do panelu administracyjnego, wybierając w menu Sklepy (Stores) -> Konfiguracja (Configuration), w kolejnym menu Sprzedaż (Sales) -> Metody płatności (Payment Methods) i następnie rozwinąć OTHER PAYMENT METHODS oraz Płatność online BM (Online Payment BM).

Podstawowa konfiguracja modułu

 1. Przejść do strony konfiguracji modułu.
 2. Wypełnić obowiązkowe pola:
  1. Włączony (Enabled) na Tak (Yes).
  2. Tytuł (Title) – nazwa metody płatności widoczna dla klientów.
  3. Tryb testowy (Test Mode)
 3. Dla obsługiwanych walut wypełnić w zakładkach poniżej dane otrzymane od BM:
  1. ID serwisu (Service partner ID).
  2. Klucz współdzielony (Shared Key) - serwisu dostarczony partnerowi przez BM.
 4. Odświeżyć pamięć podręczną.

Kanały płatności

Dostępne są po zalogowaniu do panelu administracyjnego, wybierając w menu po lewej stronie BluePayment -> Kanały płatności (Gatways).

Odświeżenie listy kanałów płatności

Moduł automatycznie odświeża kanały płatności co 5 minut. Wymaga to skonfigurowania CRON-a, zgodnie z dokumentacją Magento: https://devdocs.magento.com/guides/v2.4/config-guide/cli/config-cli-subcommands-cron.html.

 1. Przejść do listy kanałów płatności.
 2. Kliknąć Synchronizuj kanały płatności (Synchronize Gateways) po prawej stronie ekranu.

Edycja kanałów płatności

 1. Przejść do listy kanałów płatności.
 2. Na liście kliknąć na wiersz z kanałem, który chcemy zedytować.
 3. Dostępne opcje:
  1. Status kanału (Status) – Określa czy kanał jest aktualnie dostępny. Odświeżenie kanałów następuje co 5 minut (w przypadku poprawnego skonfigurowania CRONa).
  2. (informacyjnie) Waluta (Currency)
  3. (informacyjnie) ID
  4. (informacyjnie) Nazwa banku (Bank Name)
  5. (informacyjnie) Nazwa (Name) – Nazwa kanału.
  6. Opis (Description) – Opis wyświetlany klientowi pod nazwą kanału.
  7. Kolejność (Sort Order) – Kolejność sortowania na liście kanałów, gdzie: 1 – pierwsza pozycja na liście, 2 – druga pozycja na liście, ... 0 – ostatnia pozycja na liście.
  8. (informacyjnie) Rodzaj (Type).
  9. Traktuj jako oddzielną metodę płatności (Is separated method) – powoduje wyświetlanie danego kanału jako osobnej metody płatności.
  10. (informacyjnie) URL do logo (Logo URL).
  11. Użyj własnego logo (Use Own Logo) – umożliwia użycie własnego logo dla kanału płatności.
  12. Ścieżka do logo (Logo Path) – adres do własnego logo, widoczne będzie przy zaznaczeniu opcji Użyj własnego logo (Use Own Logo).
  13. (informacyjnie) Data ostatniego odświeżenia (Status Date) – data i czas ostatniej aktualizacji danych dot. kanału.
  14. Wymuś wyłączenie (Force Disable) – umożliwia wyłączenie kanału płatności, bez względu na Status kanału (Status).

Rozwijalna lista kanałów

Dostępna od wersji 2.9.0. Domyślnie włączona

W celu wyświetlania zawsze pełnej listy kanałów:

 1. Przejść do strony konfiguracji modułu.
 2. Wypełnić pole Zwijalna lista kanałów (Collapsible gateway list) na Wyłącz (Disabled).
 3. Odświeżyć pamięć podręczną.

Odświeżenie pamięci podręcznej (cache)

Po każdej edycji konfiguracji, należy odświeżyć pamięć podręczną.

 1. Przejść do System -> Pamięć podręczna (Cache Management).
 2. Zaznaczyć Configuration.
 3. Z menu rozwijanego wybrać Odśwież (Refresh).
 4. Kliknąć Wyślij (Submit).

Zwroty

Umożliwia zwrot pieniędzy bezpośrednio na rachunek klienta, z którego została nadana płatność. Moduł umożliwia dwie metody zwrotu – poprzez fakturę korygującą (Credit Memo on-line) oraz bezpośrednio z zamówienia.

Zwrot – faktura korygująca

 1. Przejść do szczegółów Faktury (Invoice) dla zamówienia.
 2. W górnym menu nacisnąć Faktura korygująca (Credit Memo).
 3. Uzupełnić formularz, podając ilość przedmiotów do zwrotu, wysokość opłat.
 4. Nacisnąć Zwróć (Refund).

Zwrot - bezpośredni

 1. Przejść do konfiguracji modułu.
 2. Ustawić opcję Pokaż ręczny zwrot BM w szczegółach zamówienia (Show manual BM refund in order details) na Włącz (Enable). Od tego momentu ta opcja będzie dostępna dla wszystkich zakończonych zamówień opłaconych poprzez ten moduł.
 3. Przejść do szczegółów zamówienia.
 4. Jeżeli zamówienie zostało opłacone z wykorzystaniem metody płatności BM, w górnym menu powinien być widoczny przycisk Zwrot BM.
 5. Po kliknięciu pojawi się okno z możliwością wykonania zwrotu całej kwoty lub zwrotu częściowego.
  1. W przypadku zwrotu częściowego podać kwotę zwrotu w formacie „000.00” (kropka jako separator dziesiętny).
 6. Potwierdzić akcję przyciskiem OK.
 7. Pojawi się komunikat z potwierdzeniem wykonania zwrotu lub informacją, z jakiego powodu zwrot się nie powiódł.
 8. Informacja o zwrocie dostępna jest w:
  1. Komentarzach do zamówienia.
  2. Na liście transakcji

Płatność w iframe

Umożliwia klientom płatność kartą płatniczą bez wychodzenia ze sklepu i opuszczania procesu zakupowego. Implementacja takiej formy płatności ze względu na wymogi związane z bezpieczeństwem procesowania transakcji wymaga dwóch dodatkowych dokumentów.

Aktywacja

 1. Przejść do konfiguracji modułu.
 2. Ustawić opcję Płatność w iFrame (Iframe Payment) na Włącz (Enable).
 3. Przejść do edycji kanału o ID 1500 i nazwie banku Karty.
 4. Ustawić opcję Traktuj jako oddzielną metodę płatności (Is separated method).
 5. Odświeżyć pamięć podręczną.

BLIK 0

BLIK „wewnątrz sklepu”, w tym przypadku kod zabezpieczający podawany jest bezpośrednio na stronie sklepu w ostatnim etapie procesu zakupowego.

Aktywacja

 1. Przejść do edycji kanału o ID 509 i nazwie kanału BLIK.
 2. Ustawić opcję Traktuj jako oddzielną metodę płatności (Is separated method).
 3. Odświeżyć pamięć podręczną.

Google Pay

Umożliwia płatność z wykorzystaniem Google Pay, bezpośrednio na stronie sklepu, w ostatnim etapie procesu zakupowego. W celu aktywacji, skontaktuj się ze swoim doradcą.

Aktywacja

Google Pay jest domyślnie aktowywany. Kanał wyświetlany jest zawsze jako osobna metoda płatności. Płatności automatyczne Płatności jednym kliknięciem - One Click Payment to kolejny sposób na wygodne płatności z wykorzystaniem kart płatniczych. Pozwalają na realizowanie szybkich płatności, bez konieczności każdorazowego podawania przez klienta wszystkich danych uwierzytelniających kartę. Proces obsługi płatności polega na jednorazowej autoryzacji płatności kartą przez i przypisaniu danych karty do konkretnego klienta. Pierwsza transakcja zabezpieczona jest protokołem 3D-Secure, natomiast kolejne realizowane są na podstawie przesłanego przez partnera żądania obciążenia karty. Płatność automatyczna dostępna jest tylko dla zalogowanych klientów.

Aktywacja

 1. Przejść do konfiguracji modułu.
 2. Wypełnić Autopay Agreement odpowiednim regulaminem do akceptacji przez klienta.
 3. Przejść do edycji kanału o ID 1503 i rodzaju Płatność automatyczna.
 4. Ustawić opcję Traktuj jako oddzielną metodę płatności (Is separated method).
 5. Odświeżyć pamięć podręczną.

Zarządzanie kartami

Karta zostaje zapamiętana i powiązana z kontem klienta przy pierwszej poprawnej płatności z wykorzystaniem płatności automatycznej i zaakceptowaniu regulaminu. Klient ma możliwość usunięcia zapamiętanej kart z poziomu swojego konta. W tym celu należy:

 1. Zalogować się do sklepu.
 2. Z górnego menu wybrać Moje konto (My account).
 3. Z menu użytkownika po lewej, wybrać Zapisane karty płatnicze (Saved payment cards).
 4. Wyświetli się lista zapisanych kart:
 5. Kliknąć Usuń i potwierdzić.

Generowanie zamówień z poziomu panelu administracyjnego

Moduł umożliwia wysłanie linka do płatności do klienta dla zamówień utworzonych bezpośrednio w panelu administracyjnym. W tym celu należy przy tworzeniu zamówienia wybrać kanał płatności BM.

Link do płatności zostanie przesłany przez BM na adres mailowy podany przy danych klienta.

Szablony e-mail

Dla wiadomości:

 • email_creditmemo_set_template_vars_before
 • email_invoice_set_template_vars_before
 • email_order_set_template_vars_before
 • email_shipment_set_template_vars_before moduł rozszerza listę dostępnych zmiennych o payment_channel. Przykładowe użycie w szablonie: {{var payment_channel|raw}}

Strona oczekiwania na przekierowanie

Moduł umożliwia dodanie strony pośredniej, wyświetlanej przed samym przekierowaniem użytkownika do płatności. Może to być wykorzystane np. do śledzenia e-commerce w Google Analytics. Szablon, który jest wykorzystywany: view/frontend/templates/redirect.phtml

Aktywacja

 1. Przejść do konfiguracji modułu.
 2. Ustawić opcję Pokaż stronę oczekiwania przed przekierowaniem (Show waiting page before redirect) na Włącz (Enable).
 3. Ustawić opcję Sekund oczekiwania przed przekierowaniem (Seconds to wait before redirect) – w celu określenia jak długo strona ma być wyświetlana.
 4. Odświeżyć pamięć podręczną

Aktualizacja modułu

Przez composera

 1. Wykonać komendę
  composer update bluepayment-plugin/module-bluepayment
  bin/magento setup:upgrade
  bin/magento setup:di:compile
  bin/magento cache:flush
  

Przez paczkę .zip

 1. Pobrać najnowszą wersję modułu ze strony http://s.bm.pl/wtyczki.
 2. Wgrać plik .zip do katalogu głównego Magento.
 3. Będąc w katalogu głównym Magento, wykonać komendy:
  unzip -o -d app/code/BlueMedia/BluePayment bm-bluepayment-*.zip && rm bm-bluepayment-*.zip
  bin/magento setup:upgrade
  bin/magento setup:di:compile
  bin/magento cache:flush
  
 4. Moduł został zaktualizowany.

Dezinstalacja modułu

Za pomocą Web Setup Wizard

 1. Zalogować się do panelu administracyjnego Magento.
 2. Z menu głównego wybrać System -> Web Setup Wizard. System poprosi o ponowne zalogowanie się.
 3. Przejść do Component Manager, na liście znaleźć moduł BlueMedia/BluePayment, kliknąć Select i następnie Disable.
 4. Kliknąć Start Readiness Check. Zostanie wykonana weryfikacja zależności. Następnie kliknąć Next.
 5. (opcjonalne) Utworzyć kopię zapasową, zaznaczając wszystkie opcje i klikając Create Backup.
 6. Po utworzeniu Backupu lub odznaczeniu opcji, przejść dalej klikając Next.
 7. Kliknąć Disable. Sklep zostanie wyłączony na czas aktywacji modułu.
 8. Deaktywacja modułu może potrwać kilka minut. Po poprawnej deaktywacji pojawi się komunikat.

Poprzez linię poleceń

 1. Będąc w katalogu głównym Magento, wykonać polecenia:
  bin/magento module:disable BlueMedia_BluePayment --clear-static-content
  bin/magento setup:upgrade
  bin/magento setup:di:compile
  bin/magento cache:flush
  

(opcjonalnie) Czyszczenie plików oraz bazy danych

 1. Z katalogu głównego Magento usunąć katalog: app/code/BlueMedia
 2. Wykonać następujące zapytania do bazy danych:
  DROP TABLE blue_card;
  DROP TABLE blue_gateway;
  DROP TABLE blue_refund;
  DROP TABLE blue_transaction;
  
 3. W celu usunięcia całej konfiguracji modułu, należy wykonać następujące zapytanie do bazy danych:
  DELETE FROM core_config_data WHERE path LIKE 'payment/bluepayment%';