Weryfikacje

czyli szybki sposób na potwierdzenie tożsamości potencjalnego klienta i sprawdzenie jego zdolności kredytowej.

Na czym polega usługa weryfikacji?

Integrując swój serwis z usługą weryfikacji, zyskujesz możliwość pobrania informacji o potencjalnych klientach, które są Ci niezbędne do podjęcia decyzji, np. o przyznaniu kredytu. Po jednorazowej integracji, możesz korzystać z różnego rodzaju narzędzi, które dla Ciebie każdorazowo odpowiednio skonfigurujemy. Używasz tylko tych komponentów, które są Ci w danej chwili potrzebne. Usługa jest dostępna również w modelu white-label.

Jak działa usługa zdalnej weryfikacji, czyli z jakich narzędzi możesz korzystać?

Jak uruchomić usługę zdalnej weryfikacji?

Integracja z systemem weryfikacji przebiega według następujących kroków:

Ustalamy parametry działania systemu, czyli określasz swoje potrzeby i wymagania względem naszego rozwiązania, a my na tej podstawie dobieramy komponenty, które zostaną wdrożone. Podsumowanie etapu stanowi dokument – karta wdrożeniowa.

W oparciu o kartę wdrożeniową tworzymy dla Ciebie konto w środowisku testowym.

Możesz przetestować usługę korzystając z aplikacji dostępnej pod adresem: https://id-hub-accept.bm.pl/test/start. Wartości, jakie musisz podać w formularzu, wynikają z potrzeb i zamówienia złożonego przez Ciebie w karcie wdrożeniowej oraz ostatecznie ustalonej konfiguracji.

Następnie przygotuj obsługę końcówek (w technologii REST+JSON) wystawionych w API systemu:

  • banklist – pobranie listy dostępnych banków z informacją o obsługujących je komponentach (krok opcjonalny)
  • initiate – uruchomienie procesu weryfikacji
  • start – przekierowanie klienta do komponentu
  • result – pobranie wyniku weryfikacji

Przygotuj adres powrotu, który od nas otrzymałeś w karcie wdrożeniowej. To adres strony, na którą będzie przekierowywany klient po wyjściu z systemu – to tu będzie oczekiwał na wynik weryfikacji.

Kroki opcjonalne

  • Przygotuj adres do obsługi powiadomień o gotowym do pobrania wyniku weryfikacji.
  • Przygotuj adres do obsługi powiadomień o zmianie w liście aktywnych banków.

Dostępne modele integracji

W tym modelu integracja przebiega według następujących zasad:

Lista banków jest dostępna po stronie Blue Media.

Inicjujesz weryfikację.

Następuje przekierowanie klienta do strony Blue Media.

Klient realizuje proces.

Klient powraca do Twojego systemu.

Strona Blue Media może być spersonalizowana zgodnie z Twoimi wymaganiami.

Na etapie integracji możesz zdać się na nasz zespół w kwestii doboru banków i przypisanych do nich komponentów oraz dopasować listę banków do swoich potrzeb. Pobraną listę wyświetl klientowi, żeby mógł wybrać odpowiadający mu kanał weryfikacji. Pomożemy Ci również w sformułowaniu treści zgód, które jesteś zobowiązany uzyskać od klienta.

Gdy klient wybierze bank, w którym ma rachunek, zaczyna się proces weryfikacji za pomocą metody opisanej w głównej części dokumentacji.

Klient, po przejściu do swojego banku, daje systemom Blue Media dostęp do swoich rachunków lub realizuje przelew weryfikacyjny – adres przekierowania klienta otrzymasz od nas.

W przypadku komponentu AIS i skanowania historii starszej niż 90 dni, klient może być przekierowany do domeny Blue Media i stamtąd z powrotem do banku w celu ponownego uwierzytelnienia poprzez logowanie (SCA – Strong Customer Authentication). Następnie klient jest przekierowywany z powrotem do Twojego serwisu (z chwilowym "przeskokiem" przez domenę Blue Media).

Po zakończonym procesie weryfikacji możesz pobrać raport z danymi o kliencie przy użyciu metody API – Result.

W tym modelu integracja przebiega wg następujących zasad:

Lista banków jest dostępna na Twojej stronie.

Inicjujesz weryfikację.

Następuje przekierowanie klienta wprost do banku.

Klient realizuje proces.

Klient powraca do Twojego systemu.

Integracja bramki płatności w modelu white label powoduje, że podczas finalizacji transakcji, klient nie zostaje przekierowany na zewnętrzną stronę operatora, tylko cały proces odbywa się w wyjściowym serwisie www. Dodatkowo strona płatności może być zgodna z jego szatą graficzną. Cechą modelu white label jest większa kontrola nad działaniami klienta oraz minimalizacja czasu jego przebywania poza Twoją domeną (ogranicza się on tylko do niezauważalnych dla klienta przekierowań przez strony Blue Media oraz do pobytu w banku).

W tym sposobie integracji pojawia się nowa metoda API – BankList (lista banków). Wywołujesz tę metodę i w odpowiedzi otrzymujesz listę skonfigurowanych dla Ciebie dostępów bankowych. Obecne typy dostępów to: 1PLN (przelew weryfikacyjny) i AIS (dostęp do bankowości internetowej). W ramach 1PLN oferujemy dodatkowo podział na dostępy: Pay by link oraz szybki przelew.

Na etapie integracji możesz zdać się na nasz zespół w kwestii doboru banków i przypisanych do nich komponentów oraz dopasować listę banków do swoich potrzeb. Pobraną listę wyświetl klientowi, żeby mógł wybrać odpowiadający mu kanał weryfikacji. Pomożemy Ci również w sformułowaniu treści zgód, które jesteś zobowiązany uzyskać od klienta.

Gdy klient wybierze bank, w którym ma rachunek, zaczyna się proces weryfikacji za pomocą metody opisanej w głównej części dokumentacji.

Klient, po przejściu do swojego banku, daje systemom Blue Media dostęp do swoich rachunków lub realizuje przelew weryfikacyjny – adres przekierowania klienta otrzymasz od nas.

W przypadku komponentu AIS i skanowaniu historii starszej niż 90 dni, klient może być przekierowany do domeny Blue Media i stamtąd z powrotem do banku w celu ponownego uwierzytelnienia poprzez logowanie (SCA – Strong Customer Authentication). Następnie klient jest przekierowywany z powrotem do Twojego serwisu (z chwilowym "przeskokiem" przez domenę Blue Media).

Po zakończonym procesie weryfikacji możesz pobrać raport z danymi o kliencie przy użyciu metody API – Result.

Dla developera

Najczęściej zadawane pytania

Masz pytanie odnośnie weryfikacji? Sprawdź listę najczęściej poruszanych zagadnień.

PRZEJDŹ DO PYTAŃ