Moduł Płatności BlueMedia dla platformy PrestaShop 1.7

Podstawowe informacje

BluePayment to moduł płatności umożliwiający realizację transakcji bezgotówkowych w sklepie opartym na platformie PrestaShop 1.7.

Główne funkcje

Do najważniejszych funkcji modułu zalicza się:

 • realizację płatności online poprzez odpowiednie zbudowanie startu transakcji
 • obsługę powiadomień o statusie transakcji (notyfikacje XML)
 • obsługę wielu sklepów jednocześnie z użyciem jednego modułu
 • obsługę zakupów bez rejestracji w serwisie
 • obsługę dwóch trybów działania – testowego i produkcyjnego (dla każdego z nich wymagane są osobne dane kont, po które zwróć się do nas)
 • wybór banku po stronie sklepu i bezpośrednie przekierowanie do płatności w wybranym banku

Wymagania

 • Wersja PrestaShop: 1.7.0.0 - 1.7.7.6
 • Wersja PHP zgodna z wymaganiami względem danej wersji sklepu minimum php 7.0

Instalacja wtyczki

1) Pobierz najnowszą wersję wtyczki klikając tutaj.

2) Wejdź na http(s)://domena_sklepu.pl/nazwa_katalogu_administratora i zaloguj się do swojego konta administratora używając loginu i hasła.

Logowanie

3) Po zalogowaniu się przejdź do zakładki Moduły > Moduły i usługi i:

 • kliknij Dodaj nowy moduł (widoczny w prawym górnym rogu), by wgrać paczkę plików, którą pobrałeś w poprzednim kroku;

Dodaj nowy moduł

(Po kliknięciu przycisku pojawi się okno umożliwiające wybór pliku z komputera.)

● kliknij Załaduj moduł

Gdy instalacje się zakończy, system przeniesie cię automatycznie do Konfiguracji modułu.

Konfiguracja

Konfiguracja

Konfiguracja sklepu

1) Zaloguj się za pomocą konta administratora na adres: http(s)://domena_sklepu.pl/nazwa_katalogu_administratora

Logowanie

2) Przejdź do zakładki Preferencje ➝ Ruch, znajdź Przyjazny adres URL i włącz klikając Tak.

Przyjazny adres URL

Konfiguracja modułu

1) Przejdź do zakładki Moduły ➝ Moduły i usługi i wybierz z listy modułów kategorię: Płatności, bramki, operatorzy (lub wyszukaj moduł za pomocą wyszukiwarki).

2) Wybierz Konfiguruj Płatności online BM i uzupełnij wszystkie dane (otrzymasz je od nas). Jeżeli przycisk Konfiguruj nie jest widoczny – należy ponownie zainstalować moduł.

3) Żeby uzyskać od nas Identyfikator serwisu partnera oraz Klucz współdzielony – prześlij do nas adresy do komunikacji między sklepem a bramką płatniczą:

 • http(s)://domena_sklepu.pl/module/bluepayment/back
 • http(s)://domena_sklepu.pl/module/bluepayment/status

Ustawienia

Opis pól:

 1. Tryb testowy – zmiana trybu pracy bramki na testowy umożliwia weryfikację działania modułu bez konieczności rzeczywistego opłacania zamówienie (w trybie testowym nie pobierane są żadne opłaty za zamówienie).
 2. Pokazuj kanały płatności w sklepie – po wybraniu płatności za pomocą Blue Media prezentowane są możliwe kanały płatności (banki), dzięki czemu użytkownik może wybrać bank już na poziomie sklepu.
 3. Pokazuj logo kanałów płatności – przy nazwach banków wyświetlane są ich logotypy.
 4. Identyfikator serwisu partnera – składa się tylko z cyfr i jest inny dla każdego sklepu (uzyskasz go od Blue Media jest).
 5. Klucz współdzielony – służy do weryfikacji komunikacji w bramką płatności. Zawiera cyfry i małe litery. Nie należy go udostępniać publicznie (uzyskasz go od Blue Media).
 6. Status oczekiwania na płatność – status zamówienia w sklepie – ustawiany natychmiast po rozpoczęciu płatności.
 7. Status prawidłowej odpowiedzi – status zamówienia w sklepie – ustawiany po potwierdzeniu płatności.
 8. Status nieprawidłowej płatności – status ustawiany w przypadku niepowodzenia płatności lub gdy płatności nie została zrealizowana przez dłuży czas (czas ten ustalamy dla każdego sklepu indywidualnie).
 9. Nazwa metody płatności – umożliwia zmianę nazwy metody płatności, prosimy o pozostawienie w tym miejscu słów „Blue Media”.
 10. Dodatkowy opis przy nazwie metody płatności – wyświetlany przy nazwie płatności na stronach koszyka, pole możesz wykorzystać do wyjaśnienie zasady działania płatności z wykorzystaniem modułu Blue Media.

Po uzupełnieniu wszystkich pól – kliknij Zapisz.

Zarządzanie kanałami płatności

1) Zaloguj się za pomocą konta administratora na adres: http(s)://domena_sklepu.pl/nazwa_katalogu_administratora

2) Przejdź do zakładki Moduły ➝ Menadżer modułów ➝ Płatności online BM ➝ Konfiguruj

3) Żeby pobrać kanały płatności, kliknij Odśwież – po pobraniu powinna się pojawić lista kanałów płatności dla wybranego trybu pracy (testowy/produkcyjny).

Jeżeli podczas pobierania pojawi się błąd – najprawdopodobniej podczas konfiguracji modułu zostały podane nieprawidłowe dane (Klucz współdzielony lub Identyfikator serwisu partnera)

💡 Panel umożliwia również dezaktywowanie/aktywowanie kanału płatności z poziomu sklepu.

Logi

W przypadku pojawienia się błędów podczas przetwarzania transakcji zapisywana jest odpowiednia informacja, która ma pomóc w szybszym odnalezieniu przyczyny problemu.

Żeby przejrzeć logi – przejdź do zakładki Zaawansowane > Logi i uzupełnij następujące filtry:

 • Wiadomość BLUEPAYMENT

Zamówienia

W podglądzie zamówienia, w sekcji Zamówienie dodawane są wpisy związane z informacjami na temat przebiegu procesu transakcji.

Transakcje i faktury

Tworzone są automatycznie w zależności od ustawień statusów transakcji.

Powiadomienia mailowe

Powiadomienia o zmianie statusu płatności wysyłane są w zależności od konfiguracji danego statusu. Jeżeli chcesz żeby powiadomienia były wysyłane – zaznacz opcję Wyślij email do klienta, kiedy zmieni się status zamówienia (wybrany musi być również odpowiedni szablon).

Aktualizacja

1) Żeby dokonać aktualizacji – Wystarczy kliknąć Upgrade.

Upgrade

2) Następnie postępuj zgodnie z instrukcją opisaną w sekcji Instalacja wtyczki.

Odinstalowanie

Żeby odinstalować moduł – wybierz Odinstaluj.

Odinstaluj