Jakie są modele rozliczeń prowizji dla Blue Media S.A.?

09/08/2021
Udostępnij:

Prowizja jest pobierana każdorazowo – od razu w momencie rozliczania transakcji ze sklepem. Jej wysokość zależy od ustaleń biznesowych pomiędzy Tobą a Blue Media S.A. oraz od tego, z usług którego integratora korzystasz.

Na koniec miesiąca otrzymujesz zbiorczą fakturę uwzględniającą kwoty prowizji z całego okresu rozliczeniowego. Informacje o prowizjach są również widoczne w raportach dziennych i miesięcznych.

Szczegóły znajdziesz tutaj.