Czy rodzaj oferowanych produktów/usług ma wpływ na uruchomienie płatności?

15/07/2021
Udostępnij:

Tak. Płatności zostaną uruchomione wyłącznie w przypadku sprzedaży towarów i usług dopuszczonych w przepisach prawa obowiązującego w Polsce.

Wśród produktów zabronionych są m.in.:

 • treści i materiały zabronione przez obowiązujące przepisy;
 • przedmioty zawierające treści pornograficzne, szczególnie treści z udziałem osób w wieku poniżej 15 lat, treści związane z użyciem przemocy lub z udziałem zwierząt;
 • przedmioty zawierające treści nawołujące do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość;
 • materiały, które zawierają treści naruszające dobra osobiste osób trzecich;
 • muzyka, filmy, oprogramowanie i inne Produkty, które naruszają prawa autorskie/własność intelektualną;
 • niebezpieczne substancje chemiczne w postaci czystej, mogące zagrażać życiu, zdrowiu lub środowisku;
 • substancje psychotropowe i środki odurzające, w szczególności narkotyki, a także inne substancje, które przeznaczone są do stosowania jako środki zastępcze, niezależnie od tego, czy posiadanie i obrót takimi substancjami i środkami jest prawnie zakazany;
 • alkohol;
 • materiały wybuchowe i pirotechniczne;
 • organy ludzkie lub zwierzęce;
 • żywe lub martwe okazy zwierząt (a także ich części lub Produkty pochodne), należące do gatunków umieszczonych w aktualnie obowiązujących aneksach A-D do rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunkowej dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi;
 • produkty podrobione, tzn. Produkty lub usługi oznaczone w sposób, który może wprowadzić Klientów w błąd co do pochodzenia, ilości, jakości, składników, sposobu wykonania, przydatności, możliwości zastosowania, naprawy, konserwacji lub innych istotnych cech Produktów;
 • oprogramowanie przystosowane do prowadzenia działań naruszających przepisy prawa lub dobre obyczaje, w tym:
  • zawierające wirusy komputerowe lub inne szkodliwe elementy, o umożliwiające pobieranie informacji o użytkowniku komputera bez jego wiedzy, o służące od usuwania blokad i haseł z komputerów stacjonarnych i przenośnych, dysków twardych i innych nośników pamięci oraz radioodbiorników samochodowych, jak również informacje, instrukcje i usługi związane z usuwaniem lub zakładaniem takich blokad, o umożliwiające generowanie adresów e-mail ze stron Internetowych lub umożliwiające masowe wysyłanie wiadomości do użytkowników serwisów internetowych, komunikatorów itp., którzy nie wyrazili na to zgody,
 • instrukcje oraz adresy stron internetowych (linki) i serwerów FTP, w szczególności zawierających informacje umożliwiające lub ułatwiające:
  • tworzenie lub wejście w posiadanie materiałów niebezpiecznych, o naruszających obowiązujące przepisy prawa oraz takich, których posiadanie jest zabronione, o naruszenie obowiązujących przepisów prawa
 • danych osobowych lub list adresów e-mail;
 • usługi i przedmioty związane z uczestnictwem w tzw. piramidach finansowych, tj. strukturach finansowych tworzonych na zasadzie pozyskiwania nowych członków, gdzie głównym (bądź wyłącznym) źródłem zysku jest uiszczane przez nich wpisowe;
 • broń i amunicja, której posiadanie lub obrót wymaga uzyskania odpowiedniego pozwolenia lub rejestracji oraz miotacze gazu, w tym gazu pieprzowego, niezależnie od tego, czy ich posiadanie lub obrót jest ograniczony przepisami prawa;
 • mp3, erotyka, pornografia, hazard;
 • obsługa pieniądza elektronicznego, w szczególności kryptowaluty;
 • wyroby tytoniowe, papierosy elektroniczne lub pojemniki zapasowe.

Pełną listę produktów i branż zakazanych znajdziesz w tutaj.