Jakie są rodzaje weryfikacji?

08/09/2022
Udostępnij:

System weryfikacji składa się z następujących komponentów: przelew weryfikacyjny, weryfikacja z użyciem bankowości internetowej (AIS), fotoweryfikacja oraz weryfikacja dowodu tożsamości. Można korzystać z wszystkich funkcji systemu lub tylko z wybranych komponentów, które skonfigurujemy odpowiednio do potrzeb Twojej firmy.